PRIVACY

 

Algemene informatie

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Walkkings.nl. De verantwoordelijke hiervoor is BG Trade EZ, 4508 AE, Waterlandkerkje. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door walkkings.nl of door zorgvuldig door walkkings.nl geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding door walkkings.nl en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Walking.nl verstrekt geen gegevens aan derden waardoor je privacy in het geding komt. Indien je bezwaar hebt tegen het verstrekken van je adresgegevens aan derden, dan kun je dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kun je dit schriftelijk kenbaar maken of je geeft dit eenvoudig aan via de link die elke commerciële mail van Walkkings.nl bevat. Vragen om inzage in jouw persoonsgegevens kun je richten aan onze Klantenservice.

 

Reageren op ons privacybeleid kan daarnaast op de volgende manieren:

Per email: info@walkkings.nl

Per telefoon: 0031630235909 (gebruikelijke belkosten)

 

Privacy en internet

Bij elk bezoek aan onze website wordt je ip-adres en, indien mogelijk, je domeinnaam automatisch door onze server herkend. Walkkings.nl bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. 

Jouw e-mailadres

Je e-mailadres wordt slechts bewaard indien je dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. Walkkings.nl gebruikt je e-mailadres voor het doel waarvoor je het verstrekt hebt en voor andere marketing-en servicedoeleinden, voor zover je daarvoor toestemming hebt verleend. Je e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

 

Informatie

Alle informatie die je vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing-en servicedoeleinden. Als Walkkings.nl de informatie die van jou is bewaard, wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij je hierover vooraf informeren, zodat je de gelegenheid hebt je toestemming hiervoor te weigeren.

 

Wijziging gegevens

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Verder bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te laten corrigeren. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Ook als je vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

 

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorvarden van walkiings.nl zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.